Predsednica
nada.popovic.perisic @ fmk.edu.rs

Dekan
miodrag.suvakovic @ fmk.edu.rs

Prodekanka za nastavu na master i doktorskim studijama
dragana.stojanovic @ fmk.edu.rs

Prodekan za međunarodnu saradnju
zarko.cvejic @ fmk.edu.rs

Prodekanka za nauku
jasna.milosevic @ fmk.edu.rs

Prodekanka za umetnost i koordinatorka Departmana za digitalne umetnosti
maja.stankovic @ fmk.edu.rs

Rukovodilac naučnih instituta
tatjana.rosic @ fmk.edu.rs

Rukovodilac Departmana za medije
stanko.crnobrnja @ fmk.edu.rs

Rukovodilac Departmana za komunikacije
ljiljana.bulatovic @ fmk.edu.rs

Rukovodilac Departmana za kritičke studije politike
jelisaveta.blagojevic @ fmk.edu.rs

Rukovodilac Departmana za digitalne umetnosti
jovan.cekic @ fmk.edu.rs

Rukovodilac Departmana za psihologiju
zorka.lopicic @ fmk.edu.rs

Pomoćnik predsednice za organizaciju i ljudske resurse
slobodan.radosavljevic @ fmk.edu.rs

Pomoćnica predsednice za materijalno - finansijske poslove
ruza.ljubicanovic @ fmk.edu.rs

Pomoćnica predsednice za razvoj i međunarodne odnose
mirjana.stefanovic @ fmk.edu.rs

Pomoćnica predsednice za normativno - pravne poslove
silvia.zdravkovic @ fmk.edu.rs

Pomoćnica predsednice za odnose s javnošću i marketing
simona.zikic @ fmk.edu.rs

Pomoćnica dekana za nastavu
danica.cigoja @ fmk.edu.rs

Pomoćnica dekana i koordinatorka za nastavu
jelena.jovicic @ fmk.edu.rs

Koordinatorka za nauku
marijana.radinovic @ fmk.edu.rs

Koordinatorka Departmana za psihologiju
renata.stanojevic @ fmk.edu.rs

Koordinatorka Departmana za socijalni rad
katarina.milenkovic @ fmk.edu.rs

Kordinator Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
aleksa.milanovic @ fmk.edu.rs

Koordinatorka Departmana za kritičke studije politike
jovana.timotijevic @ fmk.edu.rs

Rukovodilac studentske službe
tijana.ljubicanovic @ fmk.edu.rs

Referentkinja za studentska pitanja
zenja.stajic @ fmk.edu.rs

Centar za karijerno savetovanje i stručnu praksu
maria.cerovina @ fmk.edu.rs

Bibliotekarka
jasmina.rackovic @ fmk.edu.rs

Izvršna urednica izdavačke delatnosti
aleksandra.prole @ fmk.edu.rs

Saradnik u Centru za izdavaštvo
ivan.isailovic @ fmk.edu.rs

IT menadžer
zvonko.stankovic.banjeglav @ fmk.edu.rs

IT Administrator
sanjin.labus @ fmk.edu.rs

REDakcija

Kreativna direktorka
snezana.skundric @ fmk.edu.rs

Direktor produkcije

Urednica sajta
kornelija.sabo @ fmk.edu.rs

montažerka
nada.kostic @ fmk.edu.rs