DOKTORSKE STUDIJE

U cilju proširenja naučno-istraživačkih polja u oblasti humanistike, sa fokusom na transdisciplinarni pristup medijima i umetnosti, od 2015. godine smo organizovali doktorske akademske studije.

Studijski program na doktorskim studijama traje šest semestra, na kojima se stiče 180 ESPB. Po završetku studija studenti stiču zvanje „doktor nauka“.

Ideja uvođenja doktorskih studija leži u tome da se našem društvu, zajednici i kulturnoj i umetničkoj javnosti osigura konkurentnost u globalnom obrazovnom i naučno - istraživačkom prostoru. Transdisciplinarnost u izučavanju i interpretaciji kulture, medija i umetnosti je savremeni odgovor na izazove koje je pred nas postavila globalizacija, dramatičan napredak komunikacionih tehnologija i sve veća umreženost i povezanost svih oblasti rada i delovanja savremenog društva.