Doc. dr Maja Stanković: Fluidni kontekst - Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti

Autorka knjige "Fluidni kontekst - Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti" (FMK, 2015) istoričarka umetnosti doc. dr Maja Stanković u razgovoru sa Danijelom Purešević u emisiji "Metropolis" obrazlaže pojam "fluidni kontekst", koji uvodi i istražuje u okviru svoje studije:

OSTALI ČLANCI