Doktore, komuniciraj sa pacijentima!!

Stručni skup „Komunikacija i zdravlje“ koji se bavi temama sa kojima se lekari i zaposleni u zdravstvu svakodnevno sreću održan je na Fakultetu za medije i komunikacije “Singidunum“. Osnovni cilj ovog stručnog skupa bio je edukacijia i informisanje lekara i zaposlenih u zdravstvu o značaju komunikacije u odnosu zdravstveni radnik – pacijent.

- Lekari se nalaze na četvrtom mestu na listi profesija u koje ljudi imaju najviše poverenja istakao je pomoćnik rektora Sveučilišta u Mostaru i vodeći hrvatski stručnjak za odnose s javnošću i komunikologiju prof. dr Zoran Tomić.

On je prezentovao kakva je percepcija lekara i lekarske struke u javnosti, kako funkcionišu odnosi s javnošću u zdravstvenim organizacijama i koja je uloga odnosa s javnošću u informisanju javnosti.

- Pored hipohondara, postoje i sajberhondri, ljudi koji svoje dijagnoze traže na Internetu, a kod doktora odlaze samo da bi potvrdili njihove dijagnoze, ukazao je predavač Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu Vojislav Žanetić.

Žanetić je naglasio i da ljudi danas sve manje komuniciraju i razgovaraju direktno, čemu je uzrok sve veća upotreba savremenih sredstva komunikacije poput interneta.

Zdravstveni psiholog, specijalista u oblasti psihološkog rada i komunikacije Lana Perduv govorila je o značaju i specifičnostima komunikacije u palijativnom zbrinjavanju na relaciji tim, oboleli i porodica obolelih - veštine komunikacije, saopštavanje loših vesti, suočavanje sa neizvesnošću, psihološki aspekti, podrška porodici, proces žaljenja i sindrom sagorevanja.

- Najbitnije je da lekari obrate pažnju na detalje, saslušaju pacijenta i tako odgonetnu skrivene detalje, naglasila je Lana Perduv.

Na skupu su učestvali izabrani predavači - eksperti iz oblasti komunikacija i interpersonalnih odnosa koji su kroz razne teme predstavnicima lekarske i farmaceutske profesije prezentovali modele direktne komunikacije u lečenju pacijenata sa uznapredovalom bolešću i ukazali na to koliki je značaj komunikacije za uspeh procesa lečenja i samog izlečenja pacijenta.

Osnovna poruka koja je preneta sa stručnog skupa „Komunikacija i zdravlje“, koja je ujedno i stav Svetske zdravstvene organizazije (WHO) je da je komunikacija jedna od pet veština za savršen i srećan život.

OSTALI ČLANCI