Otvorena Letnja škola komparativnih studija konflikta

Na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu otvorena je četvrta Letnja škola komparativnih studija konflikta, koja se održava od 1. do 8. jula u organizaciji Centra za komparativne studije konflikta.

Kroz interaktivno učenje, predavanja i debate, 60 studenata iz 20 zemalja ove godine u Beogradu pohađa kurseve:

  • "Politike zemlje i identiteta: države i manjine u konfliktu" dr Orena Jiftahela sa Univerziteta Ben-Gurion (Izrael);
  • "Međunarodna intervencija u globalizovanom svetu" dr Maksin Dejvid sa Univerziteta u Sariju, (Velika Britanija);
  • "Uloga studija kolektivnog pamćenja u analizi i transformaciji konflikta" dr Orli Fridman sa Fakulteta za medije i komunikacije (Beograd);
  • "Od diskursa bratstva i jedinstva do diskursa evropskih integracija: slučaj "tranzicije" u Srbiji" dr Jelisavete Blagojević sa Fakulteta za medije i komunikacije (Beograd).

U okviru zajedničkog naučnoistraživačkog projekta "On The Receiving End" Univerziteta Sari u Velikoj Britaniji i Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, Britanska Akademija je stipendirala učešće dvoje studenata iz Palestine na ovogodišnjoj Letnjoj školi. Projekat "On The Receiving End" se bavi dokumentovanjem i analizom iskustava lokalnih zajednica u konfliktu nad kojima je izvršena međunarodna intervencija.

Centar za komparativne studije konflikta Fakulteta za medije i komunikacije je osnovan 2008. godine sa ciljem da otvori prostor za edukaciju i interakciju akademskih građana regiona i sveta kroz komparativne studije dinamike konflikta, a FMK od ove godine nudi Master studije konflikta i politike na engleskom jeziku.

OSTALI ČLANCI