29.12.2016.

Program stipendija Višegrad fonda namenjen je za studijske/istraživačke boravke na visokoobrazovnim institucijama u zemljama V4 grupe (Češka, Poljska, Slovačka, Mađarska).

Program je namenjen kandidatima na master i postmaster (PhD i postdoc) nivou.

Trajanje boravka: do 4 semestra (master nivo), do 2 semestra (postmaster)

Programom je predviđena stipendija od 2300 evra za stipendistu, kao i dodatak od 1500 evra namenjen instituciji domaćinu programa. Kandidati koji žive na udaljenosti većoj od 1500 kilometara mogu aplicirati za dodatak na konto putnih troškova.

Spisak potrebne dokumentacije možete naći ovde.

Prijava se vrši putem aplikacionog portala koji možete naći ovde.

Prijavu podneti onlajn, a nakon toga prijavnu dokumentaciju u štampanom obliku (sa odštampanim prijavnim formularom sa onlajn sistema) poslati na adresu: International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic

Rok za prijavu: 31. januar svake godine (do 11:59 časova)

Napomena: Kandidati zainteresovani za ovaj program moraju pronaći instituciju na kojoj će boraviti i od institucije tražiti dokaz da su primljeni na program, makar preliminarno (acceptance letter ili mejl kao dokaz).

Sve akreditovane visokoobrazovne institucije u zemljama V4 grupe mogu biti domaćini programa. Listu visokoobrazovnih institucija po zemljama možete pronaći ovde.

Više informacija o programu i načinu prijave možete videti ovde.