20.02.2017.

Beogradska otvorena škola je raspisala konkurs za dodelu stipendija u okviru programa Civil Society Scholar Awards za akademsku 2017/2018. godinu. Konkurs je namenjen doktorantima i zaposlenima na visokoškolskim institucijama u Srbiji.


Rok za prijavu je 31. mart 2017. godine.

Više informacija o konkursu možete pronaći ovde.

 

Koje aktivnosti mogu biti finansirane?

Program podrške namenjen je kratkoročnim, međunarodnim istraživačkim projektima u trajanju između 2 i 9 meseci, kao što su: rad na terenu (prikupljanje podataka), istraživačke posete bibliotekama, arhivama ili univerzitetima, razvoj kurikuluma, aktivnosti u oblasti međunarodne istraživačke saradnje koje imaju za cilj izdavanje publikacije.

Vremenski rok za izvođenje projekata: od 1. septembra 2017. do 31. avgusta 2018. godine.

Traženi dozvoljeni iznos za doktorante ne sme da prelazi 10 000 američkih dolara, a za zaposlene na visokoškolskim ustanovama 15 000 američkih dolara.

 

Kako se prijaviti?

Aplikacioni formular možete pronaći ovde.

Vodič za prijavu i dokument sa Često postavljanim pitanjima možete pronaći ovde.

 

Za dodatne informacije u vezi sa konkursom, kao i za zakazivanje individualnih konsultacija možete se obratiti na telefonom na broj +381 11 30 61 577 ili putem mejla: akademsko.savetovanje@bos.rs.