20.03.2017.

Novosadska novinarska škola, kao članica partnerstva organizacija civilnog društva koje upravljaju procesom dodele Nagrade EU za istraživačko novinarstvo, otvorila je poziv za nominacije za nagradu za istraživačke priče objavljene u periodu između 1. januara i 31. decembra 2016. godine, koje izveštavaju o društvenim temama u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo mogu se nominovati priče koje su objavljene ili emitovane u bilo kom mediju u Srbiji: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.
Za nagradu može biti nominovan novinar ili grupa novinara. Konkurs je otvoren za sve profesionalne novinare koji su zaposleni ili na neki drugi način angažovani u medijima (na primer, zaposleni na neodređeno vreme, honorarno angažovani/frelenseri, samostalni novinari ili slično).

Ovaj konkurs uključuje i potkategoriju, nagradu za najbolju priču mladog istraživačkog novinara. Mladi istraživački novinar takođe se kvalifikuje i za opštu nagradu.
Za nagradu se mogu nominovati istraživačke priče koje su objavljene ili emitovane u medijima u Srbiji (namenjene publici u Srbiji) na srpskom jeziku, jezicima manjina ili međunarodnim jezicima.

Nominacije za istraživačke priče objavljene u medijima u Srbiji (namenjene publici u Srbiji) koje nisu objavljene na srpskom jeziku treba da prati odgovarajući prevod na srpski jezik.

Nagradni fond u Srbiji za 2017. godinu (za dostignuća u 2016 godini) iznosi 10 000 evra.

Do 3 najbolja učesnika će biti nagrađena.

Individualne nagrade kreću se u rasponu od 3 000 do 5 000 evra. Nagrada za kategoriju „najbolja priča mladog istraživačkog novinara“ iznosi 3000 evra.
Kompletno uputstvo za podnošenje prijava / nominacija, kao i prijavni formulari dostupni su na internet sajtu: http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/?p=5146.

Rok za podnošenje prijava je 29. Mart 2017.

Za dodatne informacije obratite se: EUAward@novinarska-skola.org.rs