05.05.2017.

Fakultet za medije i komunikacije raspisuje konkurs za umanjenje školarine u školskoj 2017/18. godini prema sledećim uslovima:

Upis na II godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu 9,00
 • - položili sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1997. godine ili kasnije

oslobađaju se 10% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1997. godine ili kasnije

oslobađaju se 20% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Upis na III godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,5
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1996. godine ili kasnije

oslobađaju se 20% od ukupnog iznosa školarine za treću godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1996. godine ili kasnije

oslobađaju se 35% od ukupnog iznosa školarine za treću godinu.

Upis na IV godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,5
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1995. godine ili kasnije

oslobađaju se 30% od ukupnog iznosa školarine za četvrtu godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1995. godine ili kasnije

oslobađaju se 50% od ukupnog iznosa školarine za četvrtu godinu.

Fakultet obezbeđuje umanjenje školarine za najviše pet studenata po godini studija, odnosno ukupno petnaest studenata.

Zainteresovani studenti dostavljaju Dekanatu molbu u dva primerka.

Konkurs je otvoren do petka, 30. juna 2017. godine do 14 časova. Kasnije pristigla dokumentacija neće biti razmatrana.

Odluka o umanjenju školarine biće objavljena do 27. septembra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ani Došen na ana.dosen@fmk.edu.rs