20.07.2017.

MVM PLUS Merchandising kompanija organizuje stručnu praksu za studente završnih godina studijskog programa Komunikacije i odnosi s javnošću, u trajanju od mesec dana. 
Praksu je moguće obaviti na dve pozicije:

KEY ACCOUNT MANAGER
Praksa je podeljena u dva segmenta: praktični i terenski (praktični podrazumeva kancelarijski posao, dok terenski podrazumeva odlazak u objekte sa mentorima ili supervizorima u kojima je roba određenog klijenta zastupljena kako bi se na taj način praktikant upoznao sa radom ljudi na terenu)Rad na poziciji Key Account Manager-a podrazumeva rad sa mentorom (Key Account Manager-om kompanije) . Praktikant će se na samom početku prakse upoznavati sa svim segmentima posla, nakon čega će dobijati svoja zaduženja.Zaduženja koja će dobijati podrazumevaju komunikaciju sa klijentima, obradu dnevnih izveštaja kroz Microsoft Excel, pregled stanja u objektima, izmene na terenu, proveru mrčandajzera i rešavanje problema, slanje dnevnih izveštaja klijentima i praćenje master plana koji firma svakodnevno mora da ažurira.

SUPERVIZOR
Praksa na ovoj poziciji podrazumeva  terensku obuku.Student na ovoj poziciji svakodnevno će odlaziti na teren sa svojim mentorima (supervizorima) sa kojima će prolaziti proveru stanja u objektima, ispravljanje grešaka ukoliko postoje, kontrolisanje rada mrčandajzera, rad u objektima, slanje izveštaja direktno sa terena, proveru postojećih planograma u objektima idr.Terenski posao je veoma dinamičan i nikada nije isti. Zahtevi klijenata se razlikuju i često dolazi do promena, te su upornost, veliki trud i snalaženje neki od najbitnijih karakteristika koju jedan supervizor treba da poseduje.Nakon završene prakse, svaki student dobiće potvrdu o završenoj stručnoj praksi. Oni studenti koji se budu najbolje pokazali i koji budu za kratko vreme savladali posao i pokazali znanje i želju za napredovanjem, dobiće šansu za zaposlenje.
Uslovi za prijavu su: 

- Znanje engleskog jezika
- Poznavanje rada na računaru

 

Svi/e zainteresovani/e mogu tokom letnjeg raspusta da pošalju svoj CV putem mejla Nini Stojanović (nina.stojanovic@mvmgroup.rs).
Nakon godišnjih odmora Centar za stručnu praksu nastaviće da infomiše studente o stručnim praksama i putem mejla.