09.10.2017.

Pozivamo studente koji su odbranili svoje diplomske/master radove na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije da se prijave na konkurs Fondacije Katarina Marić za najbolji diplomski/master rad na teritoriji Srbije.

Ovo je najprestižnija nagrada za mlade psihologe u našoj zemlji, a prati je i novčani iznos u vrednosti 1000. 

Aktuelni konkurs je otvoren do 30. januara 2018. godine i na njemu mogu učestvovati radovi odbranjeni tokom akademske 2015/2016. godine i ocenjeni najmanje ocenom 9. 

Preporučujemo da se pre prijavljivanja konsultujete sa svojim mentorima, jer je potrebno je da svi članovi komisije podrže aplikaciju i popune odgovarajuće formulare. 

Više o Fondaciji, ciljevima njenog osnivanja i osobi čije ime nosi, Katarini  Marić, možete pročitati na http://fondkatarinamaric.org/

Detaljne propozicije konkursa možete pronaći na adresi: http://fondkatarinamaric.org/aktuelni-konkurs/pravila-konkursa/.