12.12.2017.

Portal Srbija Danas broji više od 40 novinara i urednika, podeljenih u tri pod-redakcije:informativnu, sportsku i redakciju zabave.

Kroz probni rad u našoj redakciji pružamo kompletnu obuku za novinare, od dnevnih zadataka,korišćenja CMS, poznavanja medijskih zakona i korišćenja foto i video materijala, kao i drugih izvora na pravilan način, pa do većih projekata, kroz koje mlade kolege osposobljavamo da sesamostalno bave ovim poslom.

OTVORENA POZICIJA: ONLINE NOVINAR

OPIS POSLA
• Kompletno kreiranje tekstova uz odabir pratećih multimedijalnih sadržaja
• Određivanje prioriteta informacija i praćenje aktuelnih vesti
• Izveštavanje sa terena
• Prevođenje tekstova sa engleskog jezika
• Svakodnevno praćenje aktuelnih dešavanja i predlozi tema
• Napredno korišćenje društvenih mreža u svrhe informisanja

Uslovi:
• Odlično poznavanje engleskog jezika (još jedan strani jezik smatraće se prednošću)
• Opšte obrazovanje i informisanost
• Osnove poznavanja digitala
• Dobre stilske i lingvističke veštine

Idealan profil:
• Timski igrač fokusiran na rezultate
• Odgovoran i spreman da preuzme inicijativu
• Kreativan i pun ideja
• Fleksibilan i vredan

Probni rad za studente koji se odluče da konkurišu za posao na portalu je mesec dana.

Prijave možete poslati Centru za stručnu praksu i karijerno savetovanje FMK na mejl maria.cerovina@fmk.edu.rs do 12. januara 2018.