MASTER STUDIJE

Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su studenti stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Odabirom usmerenja i strukture izbornih predmeta, studentkinje i studenti FMK sami kreiraju svoje obrazovne profile. Master studije odvijaju se u sledećim naučnim i umetničkim oblastima: mediji, komunikacije, psihologija, socijalni rad, digitalne umetnosti, studije kulture i primenjena ekonomija.