Fakultet za medije i komunikacije je u proteklih šest godina razvio bogatu međunarodnu saradnju na nivou saradnje i razmene sa srodnim fakultetima i univerzitetima u Evropi, SAD i svetu, kao i na projektnim aktivnostima međunarodnih organizacija u Srbiji. Studentkinje i studenti Fakulteta za medije i komunikacije su do sada imali priliku da sarađuju sa:

Međunarodni univerzitetski centar u Marbelji (MIUC), Španija

Fakultet za medije i komunikacije započeo je realizaciju velikog međunarodnog projekta u Španiji koji obuhvata zajedničko izvođenje studijskih programa osnovnih i master studija u Međunarodnom univerzitetskom centru (Marbella International University Centre) u Marbelji, Španija.

U vremenu globalizacije obrazovanja i sve prisutnijeg trenda „internacionalizacije“ studijskih programa kroz programe razmene i mobilnosti studenata i nastavnika, Fakultet za medije i komunikacije, kao srpska visoko-školska obrazovna insititucija prepoznaje da bi ovo mogao da bude značajan napredak u promociji srpskog obrazovanja van granica naše zemlje. Kao potpisnica Bolonjske deklaracije i budući član Evropske Unije, Srbija sigurno zaslužuje da se nađe na mapi evropskog obrazovanja, a Fakultet će kroz realizaciju ovog i sličnih projekata nastojati da doprinese ovom važnom procesu.

Departman za medije i komunikacije državnog Univerziteta u Beču

Fakultet za medije i komunikacije prva je visokoškolska ustanova sa teritorije Republike Srbije koja je potpisala Ugovor o akademskoj saradnji sa Fakultetom društvenih nauka državnog Univerziteta u Beču (Universität Wien).  

Višegodišnja uspešna saradnja sa Departmanom za medije i komunikacije pri ovom Fakultetu dobila je i svoj formalni oblik kroz ugovor koji su sa strane Univerziteta potpisali vice rektor prof. dr Hajnc Fasman (Prof. Dr. Heinz Faßmann), dekan Fakulteta društvenih nauka prof. dr Rudolf Rihter (Prof. Dr. Rudolf Richter) i direktor Departmana za medije i komunikacije prof. dr Klaus Šenbah (Prof. Dr. Kalus Schonbach). 

Ugovorom je predviđena saradnja u više različitih oblasti kao što su razvoj zajedničkih istraživačkih projekata, zajednička organizacija seminara i konferencija, razmena studenata i profesora, saradnja u oblasti unapređenja nastave i razmena naučnih rezultata u formi stručnih publikacija. 

Fakultet za medije i komunikacije već nekoliko godina ostvaruje uspešnu saradnju sa Departmanom za medije i komunikacije Univerziteta u Beču, naročito u oblasti medijskog obrazovanja, medijske pismenosti i medijske kulture. Formalizacijom saradnje dva fakulteta, otvorio se prostor za još ozbiljniju institucionalnu saradnju, razmenu znanja i naučnih postignuća, kao i razmenu studenata i profesora.  Više o Univerzitetu u Beču možete saznati na njihovoj zvaničnoj veb stranici

Kompletan tekst ugovora o saradnji možete pročitati ovde.

UNDP Antidiskriminacioni projekat

U saradnji sa projektom “Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, studentkinje i studenti su dizajnirali i sproveli multimedijalni projekat „Čija prava su ljudska prava?“ Projekat ima za cilj kritičko promišljanje koncepta ljudskih prava i (anti) diskriminacije.

Ovakvim nazivom projekta, koji se pita nad nečim što se naizgled podrazumeva, hteli smo da pokažemo da pitanje ljudskih prava i (anti)diskriminacije ne sme biti nešto što se podrazumeva, nešto što se isključivo povezuje sa pravno-formalnim pitanjima, već da ova pitanja zahtevaju kontinuirano promišljanje i preispitivanje u smislu njihove suštinske povezanosti sa etičkim i političkim pretpostavkama sveta u kojem živimo.

Na taj način smo pitanju ljudskih prava kao i pitanju (anti)diskriminacije pristupili kao nečemu što je strukturno povezano sa načinom na koji mislimo i delujemo u zajednici, kao nečemu što na specifičan način uvek iznova postavlja pitanje isključive prirode svakog identiteta i shodno tome (ne)mogućnosti da se u pravom smislu misli i afirmiše različitost i drugost, kao problemima koji se ogledaju u jeziku, kulturi i ideologiji, itd.

Projekat možete da pogledate na adresi http://www.cijapravasuljudskaprava.org .

Ujedinjene nacije

Studentkinje i studenti Fakulteta za medije i komunikacije dva puta su dobili priliku da organizuju i izvedu niz aktivnosti kojima se obeležava godišnjica Ujedinjenih nacija.

"Probudi se, pokreni se – računamo na tebe!"

Pod nazivom „Nedelja Ujedinjenih nacija u Srbiji“, u periodu od 23. do 30. oktobra 2009. godine organizovan je niz programa u saradnji sa Vladom Srbije, civilnim društvom i privatnim sektorom. Osnovna tema koja je obeležila Nedelju UN bila je rad sa mladima u Srbiji, a aktivnosti su bile usmerene na buduću generaciju lidera i mislilaca koji su sposobni i voljni da preuzmu aktivniju ulogu u oblikovanju kako aktuelnih razvojnih programa tako i budućnosti zemlje.

Geslo Nedelje Ujedinjenih nacija 2009. "Probudi se, pokreni se – računamo na tebe!" predstavljalo je poruku kako mladima Srbije tako i drugim zainteresovanim stranama po pitanju razvoja da proaktivno i predano deluju kako bi se obezbedilo da mladi, najdragoceniji faktor razvoja, budu u potpunosti uključeni u rešavanje aktuelnih problema i u planiranje budućnosti Srbije. Programi i aktivnosti su obeležili rad sa mladima u više ključnih oblasti: zapošljavanje mladih, učešće mladih u demokratskim procesima, zdravi načini života i održivost životne sredine.

Više o ovom projektu možete saznati na adresi  http://rs.one.un.org/unweek-2009 .

"Reconnect / Nove forme dijaloga"

Nedelja Ujedinjenih nacija 2012. godine obeležena je inicijativom "Post-2015" i imala je za cilj uspostavljanje drugačije forme dijaloga sa ljudima. Pored postojećeg dijaloga svetskih zvaničnika, Ujedinjene nacije su se obratile građanima i građankama sa pitanjem šta je ono što oni očekuju od budućnosti i koji su njihovi prioriteti.

Tim Fakulteta za medije i komunikacije je osmislio i realizovao projekat "Reconnect", koji kroz okvir društvenih mreža i sve veću zastupljenost svetske populacije online stvara mogućnost za otvaranje novih formi dijaloga. Postavili smo pitanje da li su postojeće forme dijaloga „istrošene“  i da li postoje prekidi u komunikaciji između građana i onih koji donose politike koje oblikuju njihov život. Studenti i studentkinje FMK su tokom oktobra 2012. godine na zvaničnim Facebook i Twitter stranicama UN Country Team in Serbia (UNCT) inicirali i vodili diskusije sa građanima Srbije o budućnosti kakvu oni žele i društvenim problemima sa kojima se susreću - sa ciljem da ih inspirišu, a naročito mlade ljude, da nove tehnologije i društvene mreže koriste kao sredstvo integracije, a ne dodatni način marginalizacije. Tokom proslave Dana Ujedinjenih nacija u Srbiji, u organizaciji Fakulteta za medije i komunikacije, pozvali smo predstavnike vlasti u Srbiji i zvanice UN-a da se priključe ovom dijalogu i daju svoj doprinos stvaranju nove forme dijaloga.

OEBS

Fakultet za medije i komunikacije uspostavio je stratešku saradnju sa Kancelarijom za medije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na polju promocije i unapređenja kvaliteta, profesionalizma i objektivnosti novinarske profesije kroz unapređenje kvaliteta nastave i saradnje na polju istraživanja medijske i kulturne politike u Srbiji. U školskoj 2008/2009. godini, saradnja je ostvarena kroz rad sa studentima i unapređenje kvaliteta nastave, kao i kroz naučno-stručnu saradnju sa profesorima i naučnim radnicima Fakulteta za medije i komunikacije.

Predstavnici Kancelarije za medije pri OEBS-u organizovali su u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije radionice na odabrane teme iz oblasti medija i medijske politike u Srbiji, kao što su:

  • Primena Zakona o dostupnosti informacija
  • Korišćenje kompjutera u novinarstvu (Computer Assisted Reporting)
  • Samoodrživi razvoj lokalnih medija
  • Aktuelne teme iz domena medijskih zakona u Srbiji, itd.

Radionice su namenjene studentima, kao i novinarima iz nacionalnih i lokalnih medija u Srbiji.

SEEMO i Univerzitet u Beču

Studenti i studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije u saradnji sa studentima i studentkinjama Fakulteta za medije Univerziteta u Beču, Austrija, autori su i producenti magazina deScripto, redovnog izdanja posvećenog medijima u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope koji izdaje medijska organizacija SEEMO (South East Europe Media Organisation). Sa preko dvadeset novinskih tekstova i reportaža i serijom fotografija i ilustracija, studenti i studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije predstavili su čitaocima magazina „deScripto“ svoje viđenje trenutnog stanja medijske kulture u Srbiji.

Magazin pokriva teme kao što su privatizacija medija u Srbiji, položaj istraživačkog novinarstva u medijima, institut „anonimnog izvora“ u srpskoj štampi, medijski tretman ratnih zločina, prava manjina, kao i kretanja na strip i muzičkoj sceni Srbije.

Glavni urednici časopisa su profesor Tomas Bauer sa Univerziteta u Beču i kolegijum Fakulteta za medije i komunikacije koji vodi dekanka FMK prof. dr Nada Popović Perišić.

Istraživački projekat Centra za komparativne studije konflikta u južnoj Srbiji

Tokom školske 2010/11. godine Centar za komparativne studije konflikta Fakulteta za medije i komunikacije vodio je istraživački projekat analize konflikta u južnoj Srbiji. Istraživački tim su vodili dr Orli Fridman, Ian Bankroft, dr Jelena Tošić i dr Jana Baćević, sa učešćem šest studenata master programa Studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.
Nacrt izveštaja ovog istraživačkog projekta možete pročitati ovde.

 

Ohridski letnji institut i "Euro-Balkan"

Od 2012. godine Fakultet za medije i komunikacije u saradnji sa Institutom za društvene i humanističke nauke "Euro-Balkan" iz Skoplja organizuje Letnji instutut za seksualnosti, kulture i politike. Cilj Letnjeg instituta je da okupi studente i studentkinje i mlade istraživače i istraživačice iz svih krajeva Evrope i promoviše zajednički okvir za istraživanja i trans-disciplinarna teoretska promišljanja o kompleksnim načinima preplitanja i međusobnog uslovljavanja seksualnosti, kulture i politike, i da na taj način dovede do razmene i preispitivanja geopolitički određenih diskursa u istraživanju seksualnosti, studija roda i queer teorije. 

Detaljnije o programu i uslovima konkursa na ovogodišnji Ohridski letnji institut možete pogledati na zvaničnoj stranici Euro-Balkan Instituta.

British Academy Project (2011 - 2014)

Centar za komparativne studije konflikta (CFCCS) je uključen u projekat Britanske akademije pod nazivom "On the Receiving End: towards more critical and inclusive perspectives on international intervention", čiji je cilj stvaranje predavačke i istraživačke saradnje Univerziteta Sari u Gilfordu (Velika Britanija), Univerziteta Birzeit (Palestina) i Centra za komparativne studije konflikta Fakulteta za medije i komunikacije.
Projekat je pokrenuo Centar za međunarodnu intervenciju (cii) Univerziteta Sari i proširio saradnju sa Univerzitetom Birzeit i CFCCS kroz projekat podrške kritičkom radu na međunarnodnim intervencijama. Projekat istražuje modalitete međunarodnih intervencija, kroz prizmu onih koji su ih iskusili, ali i onih koji stvaraju politiku Velike Britanije.
Za više informacija posetite sajt Centra za međunarodnu intervenciju (cii).