OSNOVNE STUDIJE

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje tri, odnosno četiri godine (3+1), na kojima se stiče 180 ESPB odnosno 240 ESPB kredita. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, studentkinje i studenti po završetku treće godine studija mogu da dobiju zvanje „bečelor“ (bachelor), a po završetku četvrte godine studija, dobijaju zvanje „diplomirani“.

Osnovne studije su osmišljene tako da pomognu studentu kako da uči, a ne kako da reprodukuje znanje. Kroz širok spektar obaveznih i izbornih predmeta, studenti FMK imaju priliku da oblikuju svoja interesovanja i usavršavaju se, sa posebnim osvrtom na ključne koncepte savremene teorije i izučavanjem različititih mislilaca novog i starog doba.