Ako želiš da postaneš deo dinamične akademske zajednice, dođi na Fakultet za medije i komunikacije i učestvuj u kreiranju novih platformi za upoznavanje i promišljanje sveta.

Nastojimo da stvorimo akademsku radnu atmosferu u kojoj je moguća intelektualna razmena ideja i slobodno, kreativno ukrštanje mišljenja i stavova.

Naši programi usklađeni su sa principima i standardima Bolonjske deklaracije. Nastava predstavlja sintezu u oblastima koje izučavamo, multidisciplinarna je po prirodi i koristi najnovija tehnološka dostignuća. Fakultet organizuje gostovanja stranih predavača i saradnju sa vodećim fakultetima i univerzitetima u Evropi i svetu, koje ti pomažu da budeš deo svetske akademske zajednice i aktivno u njoj učestvuješ.