Projekti

Tokom proteklih godina stekli smo reputaciju fakulteta koji se posebno izdvaja po projektnim aktivnostima u koje uključujemo naše studente ili koje samostalno, uz podršku Fakulteta, pokreću naši studenti.

Naučnoistraživački programi i projekti realizuju se u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, medijskim kućama i agencijama, kao i agencijama za proučavanje odnosa sa javnošću i kulture menadžmenta u Srbiji.