Psihologija

Naziv predmeta:
Uvod u psihologiju

Opis predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovama razvoja naučne misli (istorijski i metodološki pristup). Ovladavanje pojmovima sistem, škola i paradigma u psihologiji. Sticanje znanja o istorijskom razvoju psiholoških ideja od antičke Grčke do sredine 20 veka. Upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastanka psiholoških škola i pravaca, osnovnim pojmovima i predstavnicima (strukturalizam, funkcionalizam, geštalt psihologija, psihoanaliza, bihejviorizam, neobihejviorizam). Osposobljavanje za samostalan analitički i kritički pristup razvoju psihologije kao nauke i struke.

Cilj predmeta

Po završetku kursa studenti će:

ovladati pojmovima „sistem“, „škola“ i „paradigma“ u psihologiji;
• znati filozofske i naučne korene psihologije, i najznačajnije predstavnike filozofske i naučne misli do početka 20 veka i dalje;
• razumeti značaj ispitivanja centralnog nervnog sistema kao osnove za nastanak psihologije;
• poznavati istorijski razvoj kliničke psihologije, nastanak i razvoj psihijatrijskih institucija, i karakteristike savremene kliničke psihologije;
• razumeti značaj pojave psihoanalize, znati doprinose glavnih predstavnika, i ovladati kritičkim stavovima prema psihoanalizi koji su se pojavljivali tokom vremena;
• znati osnovne pojmove i značajne predstavnike bihejviorizma i neobihejviorizma;
• biti osposobljeni da samostalno prate referentnu literaturu i korektno interpretiraju teorijske postavke iz oblasti razvoja psihologije kao samostalne nauke;
• biti osposobljeni da kritički analiziraju različite pristupe razvoju psihologije kao nauke, kao i da na koherentan način prezentuju svoje ideje.