Psihologija

Naziv predmeta:
Razvojna psihologija 1

Opis predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim problemima i pristupima u proučavanju psihičkog razvoja; ovladavanje osnovnim pojmovnim, metodološkim i teorijskim okvirima za razumevanje razvojnih promena i osposobljavanje za analitički i kritički pristup problemima razvojne psihologije.

Cilj predmeta:

Studenti koji uspešno savladaju kurs će:
Steći osnovna znanja o razvojnoj psihologiji kao naučnoj disciplini i ovladati njenim pojmovnim aparatom;
Poznavati osnovne metode i nacrte naučnog i straživanja razvoja, uz razumevanje specifičnosti i etičkih načela razvojno-psiholoških istraživanja;
Znati osnovne postavke i najznačajnije predstavnike vodećih teorijskih pristupa razvoju i biti osposobljeni za njihovo upoređivanje i kritičku evaluaciju;
Biti osposobljeni da samostalno koriste stručnu literaturu, korektno interpretiraju teorijske postavke i rezultate istraživanja i kritički analiziraju različite probleme iz oblasti razvojne psihologije.