Komunikacije i odnosi sa javnošću

Naziv predmeta:
Savremene političke teorije i ideologije

Predavač: prof. dr  Jelisaveta Blagojević

Opis predmeta: 

Ovaj kurs studentima i studentkinjama treba da predstavi osnovne pojmove, principe i ideje savremene političke filozofije.

Cilj predmeta:

Jedna od osnovnih ideja kursa jeste da studenti i studentkinje kroz vežbe učestvuju u savremenim raspravama značajnim za političku teoriju i razumevanje pojma politike i političkog u savremenom svetu.