Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija (DTUM)

Prof. dr Miško Šuvaković, profesor primenjene estetike i teorije umetnosti, predstavlja program doktorskih studija transdisciplinarne savremene umetnosti i medija (DTUM) na FMK.

Dobrodošli!

Transdisciplinarne studije su namenjenje studentkinjama i studentima koji su zainteresovani za ovladavanje humanističkim naukama o savremenim umetnostima i medijima.

Transdisciplinarne studije su namenjene studentkinjama i studentima koji se pripremaju za akademsku univerzitetsku karijeru, naučnu istraživačku karijeru, karijeru u izdavaštvu, umetničku karijeru podržanu savremenim teorijama,  kustosku karijeru u različitim umetnostima i medijima, karijeru radnika u kulturi.

Cilj studijskog programa je studiranje transdisciplinarnih humanističkih teorija o savremenim umetnostima i medijima u kulturi. Teorijski se studiraju umetničke oblasti:  novi mediji, intermediji, postmediji, transmediji, digitalna umetnost, ambijentalna umetnost  i izvođačke umetničke prakse (performans umetnost, umetnost zvuka, ples, aktivizam, participatorne umetničke prakse, teorija tela).

Studiraju se naučne oblasti: opšta teorija umetnosti i medija; primenjena filozofija umetnosti i medija; filozofska i primenjena estetika; antropologija i sociologija umetnosti i medija; kontekstualne studije; studije kulture; studije prostora; politike vremena, studije medija i dizajna.

Struktura nastave omogućava studentkinjama i studentima upoznavanje sa teorijama moderne, avangardne, eksperimentalne, neoavangardne, postmoderne i savremene umetnosti i medijske kulture.

Kandidat doktorsku disertaciju radi sa mentorom.  Odbranom doktorske disertacije kandidat dobija zvanje ”doktor nauka – umetnost i mediji”. Studije se održavaju na srpskom (c-b-mn jezicima) i engleskom jeziku. Pisani i medijski tekstovi, odnosno,  doktorska disertacija može biti na srpskom (c-b-mn jezicima) ili engleskom jeziku.

Profesori, gostujući profesori, gosti predavači, istraživači,  mentori: dr Noi Banai (Beč), dr Jelisaveta Blagojević (Beograd), dr Ljiljana Bulatović (Beograd), dr Goran Bulatović (Beograd), dr Bojana Cvejić (Brisel, Beograd), dr Žarko Cvejić (Beograd), dr Nikola Dedić (Beograd), dr Dubravka Đurić (Beograd), Aleš Erjavec (Ljubljana), dr Andrija Filipović (Beograd), dr Marina Gržinić (Ljubljana/ Beč), dr Lev Kreft (Ljubljana), dr Nataša Lah (Rijeka), dr Armin Medoš (Beč), dr Nenad Miščević (Rijeka, Maribor, Budimpešta), dr Sonja Marinković (Beograd), dr Vesna Mikić (Beograd), dr Rastko Močnik (Ljubljana/ Beograd), dr Sanela Nikolić (Beograd), dr Ana Petrov (Beograd), dr Tatjana Rosić-Ilić (Beograd),  dr Lada Stevanović (Beograd), dr Dragana Stojanović (Beograd), dr Aneta Stojnić (Beograd), dr um. Nataša Teofilović (Beograd),  dr Polona Tratnik (Ljubljana),  dr Mirjana Veselinović-Hofman (Beograd).

Rukovodilac studijskog programa je dr Miško Šuvaković, profesor primenjene estetike i teorije umetnosti.

Otvorena vrata za sve zainteresovane kandidate svakog radnog dana od 10 do 14 časova u u Dekanatu i Kancelariji 110 na prvom spratu FMK, osim četvrtkom kada se otvorena vrata održavaju na istom mestu od 14 do 17.30 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona:  (011) 26 26 474 ili (011) 26 26 884.


This programme is meant for students who intend to pursue a career in academic scholarship, publishing, art theory, and curating in various disciplines of art and media.

The purpose of the study programme is the study of theories about contemporary transdisciplinary arts, media, and culture, including the following artistic fields: new media, digital art, environmental art, and performing arts practices (performance art, sound art, dance, activism, participatory artistic practices, and body theory).

Students are encouraged to choose their optional courses and combine them with the mandatory courses according to their own interests and study objectives.

Students/doctoral candidates work individually on their doctoral dissertations, in collaboration with their chosen supervisors (mentors) and, if needed, co-mentors. Upon defending their doctoral dissertation, the candidate acquires the title of Doctor of Philosophy – Art and Media.

The programme is taught in Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, and English. Students may submit their written and media work, including their doctoral dissertations, in Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, and English.

The lecturers include: Dr Noit Banai (Vienna),dr Jelisaveta Blagojević (Belgrade), dr Ljiljana Bulatović (Belgrade), dr Goran Bulatović (Belgrade),  dr Bojana Cvejić (Brussels, Belgrade),   dr Žarko Cvejić (Belgrade),  dr Nikola Dedić (Belgrade), dr Dubravka Đurić (Belgrade), Aleš Erjavec (Ljubljana), dr Andrija Filipović (Belgrade), dr Marina Gržinić (Ljubljana/ Vienna), dr Lev Kreft (Ljubljana), dr Nataša Lah (Rijeka), dr Armin Medosch (Vienna), dr Nenad Miščević (Rijeka, Maribor, Budapest), dr Sonja Marinković (Belgrade), dr Vesna Mikić (Belgrade), dr Rastko Močnik (Ljubljana/ Belgrade), dr Sanela Nikolić (Belgrade), dr Ana Petrov (Belgrade), dr Tatjana Rosić-Ilić (Belgrade),  dr Lada Stevanović (Belgrade),  dr Dragana Stojanović (Belgrade), dr Aneta Stojnić (Belgrade), dr um. Nataša Teofilović (Belgrade),  dr Polona Tratnik (Ljubljana),  dr Mirjana Veselinović-Hofman (Belgrade).

The leader of the study programme is Dr Miško Šuvaković, professor of applied aesthetics and art theory.

All prospective students are welcome to visit us on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays between 10 AM and 2 PM or Thursdays between 2 PM and 5.30 PM at the Faculty of Media and Communications, 65 Karađorđeva, Belgrade, Room 110 or the Dean's Office.

Additional information may be obtained by calling +381-(0)11-262-6474 or +381-(0)11-26-26-884.