CILJEVI PROGRAMA

Cilj dvosemestralnog master programa Rod i novi mediji je da studenti i studentkinje ovladaju sledećim znanjima i veštinama:

  • Razumevanje koncepta roda kao društveno, istorijski, kulturno, medijski uslovljene kategorije, a ne biološke datosti;
  • Povezivanje i razumevanje načina na koje se kategorija roda povezuje i ukršta sa kategorijama klase, etniciteta, seksualnog opredeljenja, itd.
  • Razumevanje načina na koje su se rodne uloge menjale i transformisale u različitim istorijskim periodima i u različitim kulturnim kontekstima;
  • Kritičko istraživanje načina na koje rodne uloge struktuiraju i organizuju pojedinačna iskustva i realnosti žena i muškaraca, kako u savremenom globalnom svetu, tako i lokalnom, balkanskom kontekstu;
  • Kritičko promišljanje načina medijske reprezentacije roda u popularnoj kulturi (globalno i lokalno), kao i razumevanje načina na koje medijska reprezentacija obnavlja i proizvodi norme društvenog života;
  • Razumevanje i sposobnost kritičkog promišljanja alternativnih načina na koje žene i muškarci mogu menjati svoje uslove postojanja i kreirati kako sopstvenu budućnost tako i budućnost zajednice.