CILJ PROGRAMA

Cilj nam je da zadovoljimo sve one (dakle, ne samo diplomirane studente muzike, već i drugih oblasti, npr. novinarstva, političkih nauka, komunikologije, dramskih umetnosti i drugih oblasti humanistike) koje zanima muzika u kontekstu medija i komunikacija, marketinga, odnosa s javnošću, društvene i kritičke teorije, studija kulture, studija roda, teorijskih i praktičnih aspekata zvuka i audiovizije, umetničke izvedbe i menadžmenta muzičkih događaja.

Krajnji cilj nam je da naše studente ‒ novinare, komunikologe, muzikologe, marketinške i PR stručnjake, teoretičare, inženje rezvuka, izvođače i menadžere ‒ opremimo korisnim teorijskim i praktičnim znanjima o muzici. Kako je predmet ovog kursa muzika kao kulturna praksa (a ne strogo kao umetnost), muzička pismenost, kao ni dublje tehničko poznavanje muzike, nisu neophodni.