SADRŽAJ PROGRAMA

Spisak obaveznih i izbornih predmeta:

• Audiovizija

• Istorija muzike

• Menadžment muzičkih projekata

• Muzika i politika

• Muzika kao komunikacija

• Muzika na filmu

• Muzika u društvenim i kritičkimteorijama umetnosti

• Muzika u marketingu

• Nova muzikologija

• Rodne studije muzike

• Studije popularne muzike

• Umetnička izvedba i muzika

• Teorija i praksa zvuka