METODE IZVOĐENJA NASTAVE

Kao i uvek na Fakultetu za medije i komunikacije, negovaćemo interaktivan pristup nastavi, kao i praktični rad, u što većoj meri. Pored nekoliko obaveznih predmeta, studenti će moći da biraju između velikog broja teorijskih i praktičnih izbornih predmeta i da tako gotovo sami oblikuju svoje studije, na kojima će im predavati doktori nauka sa nekih od najprestižnijih svetskih univerziteta i akademija (Oxford, Julliard, Cornell), Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti, kao i drugi afirmisani stručnjaci i umetnici.