STRUKTURA PROGRAMA

PRVI SEMESTAR:

Obavezni kursevi:

1. Menadžment medijskih projekata
2. Metodologija

Dva izborna kursa sa spiska izbornih predmeta: 

1.Liderstvo i razvoj grupe 1
2.Emocije u komunikaciji
3.Uvod u istoriju muzike
4.Teorija : Praksa Zvuka
5. Audiovizija

DRUGI SEMESTAR: 

Obavezni kursevi:

1.Marketing i odnosi s javnošću u kulturi
2.Tehnika pisanja nacrta za projekte u kulturi

Dva izborna kursa sa spiska izbornih predmeta:

1.Autorska prava
2.Liderstvo i razvoj grupe 2
3.Muzika i studije roda
4.Nova muzikologija

TREĆI SEMESTAR:

- Izrada prezentacije master teze

Dva izborna kursa sa spiska izbornih predmeta:

1.Komunikacija i i tehnike ubeđivanja
2.Dikcija-Javni nastup
3.Muzika i izvedba
4.Muzika u društvenim i kritičkim teorijama
5.Muzika u marketingu

ČETVRTI SEMESTAR:

- Izrada završnog rada (umetnički projekat)