SADRŽAJ PROGRAMA

Na usmerenju Studije prevođenja na master studijskom programu Kultura globalnih medija studenti i studentkinje stiču ukupno 60 ESPB. U prva dva semestra studenti i studentkinje ostvaruju ESPB kredite tako što polažu ispite iz obaveznih i izbornih predmeta u okviru teorijskog, istraživačkog i praktičnog modula. Treći semestar je predviđen za izradu završnog rada koji, u zavisnosti od interesovanja studenata i studentkinja, može biti i/ili teorijski, istraživački i praktičan. 

I SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI
Istraživački modul (akademske veštine):

 1. 1. Metodologija naučno-istraživačkog rada, prof. dr Novica Milić, 5 ESPB
 2. 2. Čudo tehnike, Marcell Mars, 5 ESPB

ISTRAŽIVAČKA OPCIJA
Praktični modul (prevođenje): 

 

 1. 1. Teorija prevođenja, Miloš Konstantinović
 2. 2. Prevođenje i informatički prostor (prevođenje za sajtove, baze podataka i pretraga za prevodioce, online rečnici, kompjutersko prevođenje), Miloš Konstantinović
 3. 3. Prevođenje u medijima i novinarstvu (izbor vesti, transkripcije stranih imena, pravopisne i jezičke nedoumice), Miloš Konstantinović
 4. 4. Istorija umetnosti za prevodioce (sa kratkim pregledom istorije muzike), Miloš Konstantinović

 

Praktični modul ukupno nosi 10 ESPB.

IZBORNI PREDMETI
(Studenti i studentkinje se opredeljuju za jedan izborni predmet) 

 1. 1. Digitalni studio 1 - Fotografija, doc. mr Aleksandar Kelić, 5 ESPB
 2. 2. Digitalni studio 1 - Video, doc. dr Miloš Tomić, 5 ESPB
 3. 3. Digitalni studio 1 - Dizajn, doc. dr Borut Vild, 5 ESPB
 4. 4. Kreativne strategije, prof. dr Jovan Čekić, 5 ESPB
 5. 5. Kontekstualne umetničke prakse, doc. mr Maja Stanković, 5 ESPB
 6. 6. Rodne studije muzike, doc. dr Žarko Cvejić, 5 ESPB
 7. 7. Televizija kao žanr, prof. dr Dubravka Đurić, 5 ESPB

 

II SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI
Teorijski modul (kultura):

 1. 1. Teoretizacija svetskog horizonta, prof. dr Rastko Močnik, 5 ESPB

ISTRAŽIVAČKA OPCIJA
Praktični modul (prevođenje): 

 1. 1. Teorija prevođenja, Miloš Konstantinović
 2. 2. Prevođenje i informatički prostor (prevođenje za sajtove, baze podataka i pretraga za prevodioce, online rečnici, kompjutersko prevođenje), Miloš Konstantinović
 3. 3. Prevođenje u medijima i novinarstvu (izbor vesti, transkripcije stranih imena, pravopisne i jezičke nedoumice), Miloš Konstantinović
 4. 4. Istorija umetnosti za prevodioce (sa kratkim pregledom istorije muzike), Miloš Konstantinović

Praktični modul ukupno nosi 10 ESPB.

IZBORNI PREDMETI
(Studenti i studentkinje se opredeljuju za jedan izborni predmet) 

 1. 1. Telo u performansu, mr Svetlana Racanović, 5 ESPB
 2. 2. Subverzivno u muzici: kritička teorija i praksa, doc. dr Žarko Cvejić, 5 ESPB
 3. 3. Queer teorija i film, prof. dr Jelisaveta Blagojević, 5 ESPB
 4. 4. Studije kulture: Globalizacija i reprezentacije Balkana, prof. dr Tatjana Rosić, 5 ESPB 
 5. 5. Novi istoricizam i kulturni materijalizam, prof. dr Dubravka Đurić, 5 ESPB

III SEMESTAR

- Pisanje, istraživanje, prezentacija i odbrana završnog rada, Izabrani mentor/ka, 15 ESPB