Socijalni rad

Doc. dr Vladimir Ilić, šef Departmana za socijalni rad, o master programu socijalnog rada na FMK.

Fakultet za medije i komunikacije upisuje studente na Master studije u školskoj 2016/2017. godini, na studijskom programu Socijalni rad.

Jednogodišnji master program za socijalni rad studente osposobljava za pružanje pomoći pojedincima, porodicama i grupama kojima je pomoć potrebna, kao i za rad u oblasti naučnih istraživanja i naučnih projekata.

Program je usmeren na produbljivanje naučnih i stručnih znanja i namenjen je studentima i profesionalcima društveno-humanitarnog usmerenja kojima je prioritet rad u oblasti zaštite dece i omladine, porodica, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i marginalizovanih grupa. Program omogućuje polaznicima da razviju svoje profesionalne kapacitete i sposobnosti korišćenja najsavremenijih metoda, veština, modela i tehnika socijalnog rada.

Po završetku master akademskih studija student stiče akademsko zvanje: master socijalnog rada.

Strategija socijalne politike Republike Srbije je da u naredne tri godine zaposli 1000 socijalnih radnika.


Uslovi konkursa:

Diploma završenih četvorogodišnjih akademskih studija ili stečenih 240 ESPB.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Diploma završenih osnovnih studija
  • Dve fotografije (3x4 cm)
  • Uplatnica za školarinu na 200€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
  • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din
  • Tekući račun za uplatu: 160-373372-19

 

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 011/26-25-859 ili e-mail: katarina.milenkovic@fmk.edu.rs