Socijalni rad

Uvažavajući napore i strateške planove Vlade Republike Srbije za razvoj socijalne politike i socijalne zaštite, Fakultet za medije i komunikacije od ove školske godine sprovodi mere za unapređenje studijskog programa Socijalni rad.

FMK dovodi istaknute stručnjake i predavače, uvodi nove predmete i obaveznu stručnu praksu u vodećim institucijama. Želimo da naši studenti budu vrhunski obučeni za rad u oblastima kao što su zaštita dece i omladine, ugroženih porodica, žrtava porodičnog i vršnjačkog nasilja, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i obespravljenih.

Jednogodišnji master program za socijalni rad studente osposobljava za pružanje pomoći pojedincima, porodicama i grupama kojima je pomoć potrebna, kao i za rad u oblasti naučnih istraživanja i naučnih projekata.

Program je usmeren na produbljivanje naučnih i stručnih znanja i namenjen je studentima i profesionalcima društveno-humanitarnog usmerenja kojima je prioritet rad u oblasti zaštite dece i omladine, porodica, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i marginalizovanih grupa. Program omogućuje polaznicima da razviju svoje profesionalne kapacitete i sposobnosti korišćenja najsavremenijih metoda, veština, modela i tehnika socijalnog rada.

Po završetku master akademskih studija student stiče akademsko zvanje: master socijalnog rada.

Strategija socijalne politike Republike Srbije je da u naredne tri godine zaposli 1000 socijalnih radnika.


Uslovi konkursa:

Diploma završenih četvorogodišnjih akademskih studija ili stečenih 240 ESPB.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Diploma završenih osnovnih studija
  • Dve fotografije (3x4 cm)
  • Uplatnica za školarinu na 200€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
  • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din
  • Tekući račun za uplatu: 160-373372-19

 

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 011/26-26-474 ili e-mail: fmk@singidunum.ac.rs