Kreativno mišljenje i subverzivne strategije

DIGITALNE UMETNOSTI: 
UMETNIČKI MASTER PROGRAM KREATIVNO MIŠLJENJE I SUBVERZIVNE STRATEGIJE

Umetnički master program Kreativno mišljenje i subverzivne strategije na Departmanu digitalne umetnosti predviđen je za studente i studentkinje sa završenim četvorogidišnjim osnovnim studijama na umetničkim fakultetima i akademijama.

Kandidati koji imaju 240 ESPB (završene četvorogodišnje osnovne studije)  konkurišu za jednogodišnji master program na kojem će steći 60 ESPB.

Master studije Digitalne umetnosti koncipirane su tako da omogućavaju polaznicima da unaprede svoje poznavanje digitalnih tehnologija kao i kombinovanje klasičnih tehnika sa digitalnim medijima.

Jedna od specifičnosti ovog master programa je povezivanje umetničkih, praktičnih veština sa teorijskim znanjima kao sastavnim delom umetničkog delovanja u umetnosti kao i srodnim poljima kao što su mediji i kultura kroz realizaciju individualnih i timskih umetničko-istraživačkih projekata.

Kroz predavanja, praktičnu nastavu, grupni, individualni i mentorski rad polaznici stiču najviši nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje korišćenjem digitalne tehnologije. Završni master rad je umetničko-istraživački projekat koji se realizuje uz mentorsku superviziju i zadovoljava uslove za izlaganjem u profesionalnim uslovima i deo je budućeg portfolija svakog studenta. 

Program čini skup obaveznih i izbornih umetničkih i teorijskih kurseva. Studenti i studentkinje biraju kurseve u odnosu na svoja interesovanja i na taj način se usmeravaju u određenoj oblasti:

  • film/video
  • fotografija
  • zvuk
  • vizuelne komunikacije i novi mediji.

Šef Departmana za digitalne umetnosti prof. dr Jovan Čekić o master studijama digitalnih umetnosti na FMK: