Studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti (MTUM)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE SAVREMENE TRANSDISCIPLINARNE HUMANISTIKE I TEORIJE UMETNOSTI - MTUM

Studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti su istraživački i eksperimentalni master program.

Teme i oblasti: nova humanistika, teorija umetnosti i medija,  istraživačka umetnost, kontekstualna umetnost, vizualizacija znanja, subverzivna umetnost, vizuelni afekti, rodno telo i tekst, politika i izvođačke umetnosti, aktivizam, istraživački dizajn i  arhitektura, deteritorijalizacija poezije, posthumano, postreprezentacije, filozofija umetnosti, koreografija, sajber prostor i umetnost, ambijenti i instalacije, popularna kultura, video umetnost, komunikacijska umetnost, eksperimentalna književnost, digitalna humanistika…

Kandidat završni master rad radi sa mentorom.  Odbranom master rada  kandidat dobija zvanje ”master teorije umetnosti i medija”.

Studije se održavaju na srpskom, c-b-mn i engleskom jeziku.