Studije umreženog sveta (MTUM)

STUDIJE UMREŽENOG SVETA
MASTER AKADEMSKE STUDIJE SAVREMENE TRANSDISCIPLINARNE HUMANISTIKE I TEORIJE UMETNOSTI - MTUM

U svetu koji se velikom brzinom menja, koji postaje klaster bezbrojnih mreža, potrebno je na nov način preispitati fenomene koji se u njemu pojavljuju. Neophodno je razviti nove interpretativne alate kako bi se sagledali na nov način.

Teme, problemi i oblasti koje će se obrađivati:
nova humanistika, teorija umetnosti i medija, transdisciplinarna humanistika, istraživačka umetnost, kontekstualna umetnost, vizualizacija znanja, subverzivna umetnost, kreativnost, vizuelni afekti, rodno telo i tekst, politika i izvođačke umetnosti, aktivizam, istraživački dizajn, istraživačka arhitektura, deteritorijalizacija poezije, telo u umetnosti, performans, postmoderna, posthumano, reprezenetacije, postreprezentacije, filozofija umetnosti, koreografija pokreta, sajber prostor i umetnost, ambijenti i instalacije, popularna kultura, Hladni rat, primenjena teorija, globalizacija, video umetnost, interfejs, komunikacijska umetnost, eksperimentalna književnost, digitalna humanistika…

Studije umreženog sveta je istraživački i eksperimentalni master program koji u umetnosti i humanistici mapira ovu promenu režima rada kapitalističke mašine.