Kritičke studije politike: Savremene škole mišljenja

Novi master program KRITIČKE STUDIJE POLITIKE: Savremene škole mišljenja je zasnovan na najaktuelnijim promišljanjima polja politike i pojma političkog u okviru humanistike.

Studijski progrаm se sаstoji iz obаveznih i izbornih predmetа, kao i istraživačkih seminara, koji studentima pružaju:
Analitičke i metodološke instrumente za kvalitativnu analizu savremenih društvenih i političkih okolnosti;
Teorijski i kritički okvir za razumevanje prošlosti i promišljanje novih političkih alternativa.

Za razliku od izučavanja političkih nauka koje su fokusirane više na empirijsku i praktičnu primenu znanja, ovaj program se okreće konceptualnijoj analizi i promišljanju fenomena i procesa koji su značajni ne samo za razumevanje politike u užem smislu, već i političkih implikacija unutar različitih sfera društvene aktivnosti. Tako ovaj program može predstavljati jednako priliku za produbljivanje znanja stečenih iz oblasti političkih nauka, ali i nadgradnju drugih disciplinarnih znanja stečenih na osnovnim studijama.

Program nudi kurseve iz oblasti studija kapitalizma, savremene humanistike, post-socijalističkih studija, savremene političke teorije, komparativnih studija konflikta, itd.

Među predavačima su: Jelisaveta Blagojević, Orli Fridman, Rastko Močnik, Katerina Kolozova, Žarko Radinković, Žarko Cvejić,  Igor Štiks...

Program se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Realizacija programa moguća je kroz dva modela:
1) kao jednogodišnje studije (model studiranja 4+1), tokom kojih student stiče 60 ESPB; ili
2) dvogodišnje studije (model studiranja 3+2), tokom kojih student stiče 120 ESPB.

Nakon završetka studijskog programa, student stiče zvanje Master političke teorije.

Za sve detaljne informacije o programu možete kontaktirati Departman za kritičke studije politike: jovana.timotijevic@fmk.edu.rs – koordinatorka Departmana.

Online prijavu za upis na ovaj studijski program možete popuniti OVDE.

 


 

The new master program CRITICAL POLITICAL STUDIES: Contemporary schools of thought is based on the contemporary theories within fields of politics and humanities.

Study program consists of mandatory and elective courses, as well as research seminars, organized to provide students with:
Analytical and methodological tools for qualitative analysis of contemporary political and social complexities;
Theoretical and critical framework for understanding the past and thinking and imagining new, alternative political concepts and horizons.

In contrast to the political sciences that are more focused on empirical and practical application of knowledge, this program turns to more conceptual analysis and reflection on the phenomena and processes that are important not only for understanding politics in the narrow sense, but also the political implications within different spheres of social activity. Thus, this program represent an opportunity to deepen the knowledge acquired in the field of political sciences, but also upgrade other disciplinary knowledge acquired at the undergraduate level.

Program offers courses in the field of Capitalism studies, Comparative Conflict Studies, Post-socialist studies, Minority Studies, Politics Studies, Contemporary Humanities, etc.

Program lecturers inlcude: Jelisaveta Blagojevic, Orli Fridman, Rastko Mocnik, Katerina Kolozova, Zarko Radinkovic, Zarko Cvejic,  Igor Stiks...

The program will be conducted in Serbian and English.

Study program could be realized through on of the following two models:
 1) as one-year program (4+1 model of studying) – student acquires 60 ECTS at the end of the program; or
2) as two-year program (3+2 model of studying) - student acquires 120 ECTS at the end of the program.

After finishing both MA programs, student acquires an MA degree in Political Theory.

For more detailed information on the program courses, please contact Department for Critical Political Studies at jovana.timotijevic@fmk.edu.rs – Department Coordinator.