Kritičke studije politike

Alternativa uvek postoji!

Program akademskih master studija Kritičke studije politike osmišljen je kao program na nivou post-diplomskog obrazovanja za studente čije se interesovanje kreće unutar oblasti međunarodnih odnosa i političke teorije. Ovakav interdisciplinarni program nudi studentima mogućnost da se upuste u kritičku analizu različitih perspektiva i teorijskih rasprava u poljima globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija konflikta i post-konflikta, koncepta građanstva i društvenih pokreta, feminističke teorije, umetnosti i kulture i njihove društvene i političke uloge, kao i urbane kritičke teorije.

Ovakav interdisciplinarni program master studija fokusiran je, pre svega, na kritičke pristupe problemima i temama koje su direktno povezane sa savremenim, kontigentnim socio-političkim okolnostima. Program ima za cilj da osnaži kritičke aspekte političke teorije i studija politike kroz uspostavljanje šire trans-disciplinarne platforme za preispitivanje aktuelnih političkih procesa i njihovih alternativa.

Opšti fokus programa: savremene kritičke političke i društvene teorije i prakse 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa upisom na ovaj studijski program, možete se obratiti na imejl adresu: studije.politike@fmk.edu.rs

Online prijavu za upis na ovaj studijski program možete popuniti OVDE.


There is always an alternative!

MA program in Critical Political Studies

The master programme in Critical Political Studies is designed to provide post-graduate level education for students interested in the fields of international studies and political theory. In this interdisciplinary programme students will critically engage with overall political issues and contemporary theoretical debates in the fields of global politics, comparative politics, international relations, conflict and post-conflict studies, citizenship and social movements, feminist theory, art and culture and their social and political role, and urban critical theory.

The program focuses on critical approaches to problems, themes and issues related to fast-changing socio-political landscapes. One of the aims of this program is to strengthen the critical aspects of political theory and political studies by creating broader cross-disciplinary reflections on emerging political perspectives and alternative imaginaries.

Overall focus: Contemporary critical political and social theories and practices

Specific focus:

  1. • Critical Approaches to Theories of Politics
  2. • Notion of the Political and its Contemporary Transformations
  3. • Conflict and Post-Conflict Studies
  4. • Citizenship and Social Engagement: Critical Perspectives
  5. • Urban Politics: Architecture, Movements, Art  

The program will be conducted in Serbian and English.

For any further questions regarding the enrolment or study program, please write to: studije.politike@fmk.edu.rs