- Modul: Kreativno mišljenje i subverzivne strategije

UMETNIČKI MASTER PROGRAM KREATIVNO MIŠLJENJE I SUBVERZIVNE STRATEGIJE

Master studije Digitalne umetnosti traju godinu dana (dva semestrа) i donose ukupno 60 ESPB. 

Kreativno mišljenje i subverzivne strategije je interdisciplinarni umetnički master program koji omogućava unapređivanje kreativnog delovanja i kritičkog mišljenja u oblastima vizuelne umetnosti, fotografije, filma, dizajna, zvuka i dizajna igara. U okviru ovog programa predviđeno je realizovanje projekata u kojima se kombinuju različiti mediji, interaktiv i digitalne tehnologije, kako u galerijskom tako i u virtuelnom prostoru i istražuju kontekstualni okviri kao što su javni prostori, društvene mreže i online platforme.

Jedna od specifičnosti ovog master programa je povezivanje umetničkih, praktičnih veština sa teorijskim znanjima kao sastavnim delom umetničkog delovanja u umetnosti kao i srodnim poljima kao što su mediji i kultura kroz realizaciju individualnih i timskih umetničko-istraživačkih projekata.

Program je baziran na metodologiji digitalne humanistike tako da budućim polaznicima omogućava upoznavanje sa digitalnim alatima za istraživanje u umetnosti kao što su vizuelizacija podataka, upotreba softvera za istraživanje i programiranje kao postupak u realizaciji umetničkog rada.

Kroz predavanja, praktičnu nastavu, grupni, individualni i mentorski rad polaznici stiču najviši nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje korišćenjem digitalne tehnologije. Završni master rad je umetničko-istraživački projekat koji se realizuje uz mentorsku superviziju i zadovoljava uslove za izlaganjem u profesionalnim uslovima i deo je budućeg portfolija svakog studenta.

Program se sastoji iz obaveznih teorijsko-istraživačkih predmeta i izbornih modula. 

Teorijsko-istraživački predmeti iz oblasti savremene teorije i umetnosti pružaju teorijske alate za razvijanje kreativnog mišljenja, kritičkog mišljenja, istraživanje veza između kreativnog i subverzivnog i izvođenje istraživanja u umetnosti. 

Izborni moduli povezani su sa određenim umetničkim oblastima kao što su film, vizuelne komunikacije, fotografija, zvuk i dizajn igara i omogućavaju sticanje dodatnog znanja iz ovih oblasti, kombinovanje ovih oblasti u realizaciji umetničkog rada, kao i njihovo povezivanje sa interaktivnim sadržajima i digitalnim platformama.

Program je namenjen studentima i studentkinjama umetničkih fakulteta.
Nakon završetka studija stiče se zvanje master digitalni umetnik.