- Modul: Studije umreženog sveta

ISTRAŽIVAČKI MASTER PROGRAM DIGITALNE HUMANISTIKE  – STUDIJE UMREŽENOG SVETA

Master studije Digitalne umetnosti traju godinu dana (dva semestrа) i donose ukupno 60 ESPB.

Studije umreženog sveta je istraživački program čiji okvir predstavlja metodologija digitalne humanistike kao eksperimentalni, transistorijski, transmedijalni i kolaborativni model koji ima za cilj povezivanje aktuelnih istraživačkih, teorijskih i umetničkih praksi sa humanističkim znanjem i sveobuhvatnom transformacijom znanja, društva i kulture u digitalnom dobu koja je i uslovila potrebu za digitalnom humanistikom. 

Namenjen je za unapređivanje znanja iz oblasti društvenih nauka, prirodnih nauka kroz njihovo povezivanje sa umetničkim oblastima, kao i za unapređivanje umetničkih strategija kroz istraživanje. 

Osnovno istraživačko pitanje je: šta se promenilo u savremenom svetu i zašto je mreža postala dominantni koncept naše epohe sa nastajućim "novim duhom kapitalizma”? Koje su to nove politike vidljivog koje čine nove "očiglednosti" narastajućeg sveta-mreže?

Program se sastoji od teorijskih, istraživačkih i izbornih modula kroz koje se polaznici programa upoznaju sa različitim digitalnim alatima za istraživanje koje mogu primeniti u oblasti svoga interesovanja. 

Teorijsko-istraživački predmeti iz oblasti savremene teorije i umetnosti pružaju teorijske alate za izvođenje istraživanja iz sledećih oblasti:

  •  savremena umetnost,
  •  savremena teorija,
  • savremeno društvo. 

Metode digitalne humanistike koje će studentima i studentkinjama pružiti istraživačke alate za izvođenje istraživanja su: 

  • vizuelizacija podataka,
  • primena softvera za istraživanje,
  • programiranje,
  • vizuelne metode.

Program je namenjen studentima i studentkinjama društvenih nauka, prirodnih nauka i umetničkih fakulteta.

Nakon završetka studija stiče se zvanje master teorije umetnosti i medija.