- Modul: Studije umreženog sveta

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi interdisciplinarnog istraživačkog master programa:

  • istraživanje u društvenim i prirodnim naukama
  • povezivanje aktuelnih istraživačkih, teorijskih i umetničkih praksi sa humanističkim znanjem 
  • primena digitalnih alata u oblasti društvenih nauka
  • povezivanje programiranja sa društvenim naukama i kreativnim mišljenjem.