Digitalni marketing

Online prijavu za upis na FMK možete popuniti na ovom linku
Posetite nas svakog radnog dana u Karađorđevoj 65 u Beogradu, pišite nam na fmk@singidunum.ac.rs ili nas pozovite telefonom na broj (011) 26 26 474.  

Studijski program DIGITALNI MARKETING na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine (3+1), na kojima se stiče 240 ESPB (180+60) prema standardima Bolonjske deklaracije. Cilj programa je da osposobi studente za poslove u digitalnom poslovnom okruženju sa naglaskom na digitalni marketing. Ovaj program omogućava studentima da ovladaju znanjima i veštinama kao što su istraživanje tržišta i strateško planiranje, kreiranje digitalnih marketinških kampanja, upravljanje promenama u digitalnom okruženju, odnosi sa javnošću, copywriting, psihologija novih medija, internet novinarstvo, medijsko planiranje, kreativne komunikacije.

Po završetku studija, stiče se zvanje Diplomirani komunikolog u oblasti digitalnog marketinga.

Predavači: Lazar Džamić, Nataša Krstić,  Ivan Rečević, Voja Žanetić, Dragan Varagić, Dragana Đermanović, Zdravko Janković, Miloš Raičević,  Stefan Paunović...

Prijavljivanje na konkurs za upis je u toku!

Online prijavu za upis na FMK možete popuniti  na ovom linku
Posetite nas svakog radnog dana u Karađorđevoj 65 u Beogradu, pišite nam na fmk@singidunum.ac.rs ili nas pozovite telefonom na broj (011) 26 26 474.