Digitalne umetnosti

Zanimaju te vizuelne komunikacije, grafički dizajn, zvuk i film? Oblikuj svet oko sebe kroz umetnost fotografije, zvuka, dizajna, filma i interaktivnih instalacija.

Osnovne studije na akreditovanom studijskom programu DIGITALNE UMETNOSTI traju četiri godine tokom kojih studenti i studentkinje stiču ukupno 240 ESPB kredita (30 ESPB po semestru).

Novi predmeti za novo vreme:

• Studije filma i digitalna filmska produkcija (kamera, režija, scenario, montaža)
• Animacija, gaming i VR
• Analogna i digitalna fotografija
• Dizajn za nove medije
• Mastering zvuka
• Svetlost i kompozicija
• Medijske reprezentacije Dalekog istoka – ANIME
• Slika i nasilje
• Interaktivne instalacije 
• Politika u popularnoj muzici 
• Dramaturgija zvuka

Studijski program Digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije je interdisciplinarni, crossing media program koji omogućava sticanje praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti digitalnih medija: fotografije, videa, vizuelnih komunikacija i zvuka. Cilj studijskog programa je kreativna produkcija, povezivanje praktičnog i teorijskog znanja kao i istraživanje kreativnog mišljenja.