Digitalne umetnosti

O PROGRAMU

Osnovne studije na akreditovanom studijskom programu Digitalne umetnosti traju četiri godine tokom kojih studenti i studentkinje stiču ukupno 240 ESPB kredita (30 ESPB po semestru). Na prvoj godini osnovnih studija svi kursevi su obavezni. Od druge godine studija, studenti i studentkinje se kroz izbor glavnog i sistem izbornih kurseva opredeljuju za sledeća usmerenja:

Fotografija
Vizuelne komunikacije
Film/Video
Zvuk 

Studijski program Digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije je interdisciplinarni, crossing media program koji omogućava sticanje praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti digitalnih medija: fotografije, videa, vizuelnih komunikacija i zvuka. Cilj studijskog programa je kreativna produkcija, povezivanje praktičnog i teorijskog znanja kao i istraživanje kreativnog mišljenja.

U fokusu studijskog programa je razvijanje kritičkih i kreativnih sposobnosti studenata i studentkinja kao budućih stručnjaka u domenu digitalnih medija, ovladavanje specifičnim znanjima i praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesija kao što su digitalni umetnici, dizajneri, medijski kritičari, organizatori događaja, radnici u kulturi, kustosi, kritičari i teoretičari savremene umetnosti kao i zaposlenim u novinarskim, izdavačkim kućama, marketinškim agencijama, televizijskim stanicama i kulturnim ustanovama - svima čiji posao zahteva razumevanje digitalnih medija, savremene umetnosti i kulture.

Poseban akcenat i značaj imaju kursevi iz oblasti vizuelnih komunikacija, fotografije, videa, savremene kritike i teorije umetnosti, studije kulture, teorije digitalnih medija, popularne kulture i filma i interkulturalne komunikacije koji pružaju visok nivo poznavanja svetskih trendova u polju izučavanja i primene digitalnih medija, razumevanje koncepata savremene umetnosti, teorije kao i promena u kojima se manifestuju u kulturi globalnog društva.

Nakon završenih studija studenti i studentkinje su osposobljeni da se profesionalno bave specifičnim stručnim poslovima iz širokog raspona zanimanja koja uključuju profesionalnu umetničku praksu u digitalnim medijima, umetničku direkciju u oblastima kao što su dizajn, advertajzing, video grafika, kratke video forme, internet kao i kritičku recepciju i interpretaciju digitalne kulture.