Digitalne umetnosti

STRUKTURA PROGRAMA

I GODINA

Semestar 1

Umetnički/Praktični:

- Osnove grafičkog dizajna                                    

- Uvod u fotografiju                                                   

- Osnovna struktura filmskog dela 1        

- Snimanje zvuka 1                         

- Produkcija u audio-vizuelnim medijima         

Teorijski:

- Uvod u opštu istoriju umetnosti               

- Istorija vizuelnih komunikacija                                    

- Engleski jezik                                                                  

 

Semestar 2

Umetnički/Praktični:

- Osnove tipografije                               

- Svetlost i kompozicija                              

- Osnovna struktura filmskog dela 2       

- Snimanje zvuka 2  

Teorijski:

- Uvod u modernu umetnost  

- Uvod u digitalnu umetnost

- Akademsko pisanje           

- Engleski jezik                                          

 

 

II GODINA

Semestar 3

Umetnički/Praktični:

- Analogna fotografija

- Slika i tekst

- Osnovne faze rada na filmu 1

- Animacija

- Montaža zvuka 1

- Scenario 1

Teorijski:

- Toposi modernizma

- Narativni modeli u dokumentarnom i eksperimentalnom filmu

- Muzika i zvučna slika

- Medijske reprezentacije Dalekog istoka – ANIME

- Strani jezik

 

Semestar 4

Umetnički/Praktični:

- Digitalna fotografija

- Osnovne faze rada na filmu 2

- Vizuelni identitet

- Kompjuterska animacija

- Montaža zvuka 2

- Scenario 2

Teorijski:

- Avangardna kritika modernizma

- Narativni modeli u igranom filmu 1

- Azijska kinematografija

- Strani jezik

 

III GODINA

Semestar 5

Umetnički/Praktični:

- Fotožurnalizam

- Dizajn publikacija

- Osnovne video forme

- Miks zvuka 1

- Digitalna obrada slike 1

- 3D Video igre 1

Teorijski:

- Neoavangardna umetnost

- Ekranska kultura

- Narativni modeli u igranom filmu 2

- Strani jezik

 

Semestar 6

Umetnički/Praktični:

- Dokumentarna fotografija

- Infografika

- Kratkometražni igrani film

- Miks zvuka 2

- Digitalna obrada slike 2

- 3D Video igre 2

- Dizajn za nove medije

 Teorijski:

- Novi mediji i umetnost

- Slika i nasilje

- Narativni modeli u igranom filmu 3

- Strani jezik

 

IV GODINA

Semestar 7

Umetnički/Praktični:

- Od dokumenta do umetnosti 1

- Dizajn interfejsa

- Osnovne dokumentarne video forme 1

- Dramaturgija zvuka 1

- Programiranje za multimedije 1

- 3D Video igre 3

- Interaktivni dizajn

 Teorijski:

- Digitalna umetnost

- Film i mišljenje

- Teorija ambijentalne umetnosti i umetnosti instalacije

 

Semestar 8

Umetnički/Praktični:

- Od dokumenta do umetnosti 2

- Sistemi vizuelnih komunikacija

- Osnovne dokumentarne video forme 2

- Dramaturgija zvuka 2

- Programiranje za multimedije 2

- 3D Video igre 4

Teorijski:

- Postmoderna umetnost

- Teorija novih medija

- Politike vizuelne kulture