Digitalne umetnosti

NAČIN RADA

Studenti i studentkinje tokom studija stiču praktična i teorijska znanja neophodna u radu sa digitalnim medijima i njihovu primenu unutar različitih registara medijskog delovanja. 

Praktični kursevi iz oblasti fotografije, filma, vizuelnih komunikacija i zvuka omogućavaju rad u određenim softverima i studijima sa odgovarajućom profesionalnom opremom i realizaciju praktičnih radova: od jednostavnih vežbi, osposobljavanja za rad u profesionalnim uslovima, korišćenje profesionalne opreme, rada na terenu, individualnog, timskog rada do realizacije kompleksnih zadataka i projekata.

Teorijski kursevi osposobljavaju studente i studentkinje za razumevanje i teorijsko promišljanje fenomena iz oblasti moderne i savremene umetnosti, medija i vizuelne
kulture i omogućavaju im pozicioniranje sopstvenog rada u kontekstu savremenih vizuelnih istraživanja i digitalnog okruženja. To podrazumeva korišćenje naučno-stručne
literature, interpretaciju, kontekstualizaciju ključnih fenomena u teoriji i praksi umetnosti 20. veka i na početku 21. veka, diskusije, prezentacije, istraživački rad kao i pisanje teorijskih radova iz različitih oblasti, umetnosti, medija, vizuelne i popularne kulture.

Studijski program Digitalne umetnosti podrazumeva rad na razvoju kreativnih i kritičkih sposobnosti studenata i studentkinja, kao i ovladavanje specifičnim 
praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesija koje zahtevaju razumevanje digitalnih medija, savremene umetnosti i kulture kao što su: digitalni umetnik, digitalni fotograf, digitalni sineasta, dizajner zvuka, veb dizajner, dizajner interfejsa, proizvođač kratkih dokumentarnih, video i eksperimentalnih formi, stvaralac interaktivnih instalacija, dizajner elektronskih publikacija, proizvođač kratkih interaktivnih formi kao i drugi srodni profili u oblasti digitalnog izdavaštva, animiranih video formi, digitalne animacije, digitalne montaže zvuka, kreiranje interaktivnih multimedijalnih objekata i instalacija, kreiranje interaktivnih događaja, interaktivni dizajn u različitim novomedijskim okruženjima.