Digitalne umetnosti

OPREMA ZA RAD

Studentima i studentkinjama FMK je omogućen rad u profesionalnom okruženju, što uključuje rad u studijskim uslovima i korišćenje profesionalne opreme.

Studentima i studentkinjama su na raspolaganju:
• digitalni studio opremljen najnovijim iMac-ovima sa svim potrebnim softverima za obradu slike, teksta, videa, zvuka i animaciju;
• fotografski studio sa profesionalnom opremom: digitalnim aparatima, digitalnim kamerama, dodatnim osvetljenjem;
• gluva soba;
• montaža;
• muzički studio.

Preuzmite PDF sa detaljnim spiskom opreme