DOKUMENTA

Dokumenti potrebni za prijemni ispit:

 • motivaciono pismo za upis na FMK
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • popunjen formular
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (na uvid)
 • Diploma srednje škole (na uvid)
 • potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

 

Tekući računi za uplatu:

 • Piraeus banka: 125-1732145-51
 • Banca Intesa: 160-373372-19


Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz provere znanja engleskog jezika i intervjua - razgovora sa komisijom.

Razgovor sa komisijom ima za cilj da proveri sposobnosti kandidata (veštinu komuniciranja, sposobnost izražavanja i prezentacije), njegovu motivaciju kao i adekvatnost njegovog profila za izabrani smer studija.

Prijemni ispit za smer Digitalne umetnosti čini i test opšte kulture, kao i praktičan rad na zadatu temu drugog dana prijemnog ispita, u kome će kandidati dobiti priliku da iskažu svoju kreativnost. Pored motivacionog pisma, kandidati za smer Digitalne umetnosti treba da prilože i portfolio svojih dosadašnjih radova (radove možete doneti i u digitalnom formatu). 

Uslovi konkursa:
Konkurišu svi kandidati koji imaju završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje. Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja. Na II i III i IV godinu se, bez polaganja prijemnog ispita, upisuju kandidati koji su završili jednu, dve, odnosno tri godine studija, ili stekli uslov za upis na II, III odnosno IV godinu na nekom od srodnih fakulteta, uz polaganje diferencijalnih ispita.

Potrebni dokumenti za upis na fakultet:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da nisu isti predali na prijemnom ispitu)
 • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • diploma srednje škole
 • dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Uplatnica za školarinu, na 500€, po srednjem kursu NBS na dan uplate
  *studenti na smeru Socijalni rad prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS  
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: upisni materijal)

 

Sve informacije možete dobiti u studentskoj službi Fakulteta za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.