Finansiranje i stipendija

FMK ti pruža mogućnost dobijanja stipendija i studentskih kredita tokom školovanja!

Fakultet za medije i komunikacije kreditira sve svoje studente tako što im omogućava izmirivanje obaveza školarine u više mesečnih rata, bez kamate, tokom trajanja studija. Svake školske godine, najboljim studentkinjama i studentima, Fakultet dodeljuje stipendije. 

Fakultet za medije i komunikacije odličnim učenicima pruža mogućnost oslobađanja celokupne ili dela školarine, kao podsticaj talentovanim i vrednim đacima srednjih škola u Srbiji. 

Školarina za prvu godinu iznosi 2100 evra za studente novinarstva, komunikacija, digitalnog marketinga i studija politike, 2300 evra za studente digitalnih umetnosti, 1800 evra za studente na programu za socijalni rad, odnosno 2500 evra za studente psihologije.

Prilikom upisa potrebno je uplatiti 500 evra u u dinarskoj protiv vrednosti, odnosno 200 evra za studente na programu Socijalni rad. Preostali iznos moguće je platiti u više rata u toku godine.

Brojevi tekućih računa FMK:

  • Piraeus banka: 125-1732145-51
  • Banca Intesa: 160-373372-19