STUDENTI STIPENDISTI

Fakultet za medije i komunikacije čestita najboljim studentima na ostvarenim rezultatima u školskoj 2015/16 godini.  
Odlukom predsednice fakulteta lista dobitnika je proširena za dva mesta. 
Želimo vam uspeh u daljem školovanju i karijeri!


II godina

15/033 Stefan Mihajlovski

15/036 Anastasija Lapčević

15/065 Sofija Joković

15/079 Hana Piščević  

15/620 Gloria Josić

 

III godina

14/004 Nikola Veličković

14/009 Andrijana Vukićević

14/016 Antonije Zagrađanin

14/032 Marko Mandić

14/056 Uroš Petrović

14/057 Rastko Petrović

14/061 Teodora Pajić

14/062 Vanja Seničić

 

IV godina

13/031 Ana Stojković

13/054 Anđela Andrić

13/519 Teodora Savić

13/548 Sonja Radoš