PREDUPIS U ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU JE U TOKU!

Fakultet za medije i komunikacije nudi besplatnu prvu godinu studija svim učenicima srednjih škola u Srbiji koji su maturirali u školskoj 2013/14. godini sa ukupnim prosekom 4,5 i više!


PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA PREDUPIS:  od 1. marta 2014.

PREDUPISNO TESTIRANJE: 15. i 24. aprila 2014.

OTVORENA VRATA za buduće studente i roditelje na FMK-u svake subote od 1. marta od 11-14 časova.


OSNOVNE STUDIJE 

USLOVI KONKURSA

Konkurišu svi kandidati koji imaju završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje. Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja.
Na II i III i IV godinu se, bez polaganja prijemnog ispita, upisuju kandidati koji su završili jednu, dve, odnosno tri godine studija, ili stekli uslov za upis na II, III odnosno IV godinu na nekom od srodnih fakulteta, uz polaganje diferencijalnih ispita.

PRIJEMNI ISPIT

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Hoćemo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. U tom smislu, razgovor sa komisijom je prilika da pokažete vaše sposobnosti komunikacije, izražavanja i prezentacije. Drugi deo prijemnog ispita čini test iz engleskog jezika.

Prijemni ispit za smer Digitalne umetnosti čini i test opšte kulture, kao i praktičan rad na zadatu temu drugog dana prijemnog ispita, u kome će kandidati dobiti priliku da iskažu svoju kreativnost. Pored motivacionog pisma, kandidati za smer Digitalne umetnosti treba da prilože i portfolio svojih dosadašnjih radova (radove možete doneti i u digitalnom formatu). 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEMNI:

 • Motivaciono pismo za upis na FMK
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Popunjen formular
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (na uvid)
 • Diploma srednje škole (na uvid)
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

Tekući računi za uplatu:

 • Fakultet za medije i komunikacije (smerovi Komunikacije i odnosi sa javnošću, Novinarstvo i medijska produkcija, Digitalni marketing, Digitalne umetnosti): 125-1732145-51
 • Smer Psihologija: 275-0010220413244-45
 • Smer Socijalni rad: 160-373372-19

Sve informacije možete dobiti u studentskoj službi Fakulteta za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.


MASTER STUDIJE

USLOVI KONKURSA

Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije, odnosno ostvarenih 240 ESPB (diplomirani). 

 Potrebna dokumentacija za prijemni:

 • Diploma završenih četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB),
 • Popunjen formular za prijavljivanje na neku od izbornih opcija master programa,
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

Tekući račun za uplatu:

 • Fakultet za medije i komunikacije: 125-1732145-51
 • Smer Psihologija: 275-0010220413244-45

Studijski program KULTURA GLOBALNIH MEDIJA:
Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije. Kandidati i kandidatkinje koji su završili trogodišnje studije imaju obavezu da završe četvrtu godinu osnovnih akademskih studija Komunikacije i odnosi sa javnošću, i da potom nastave jednogodišnji master program na nekoj od ponuđenih izbornih opcija. Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Studijski progrаm PRIMENJENA PSIHOLOGIJA:
Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije psihologije, kao i studenti društveno-humanističkih nauka uz polaganje diferencijalnih ispita (Propedevtika).
Studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB (diplomirani) zvanje mastera stiču nakon ostvarenih 60 ESPB zajedno sa izradom master rada. 
Školarina za master studije primenjene psihologije iznosi 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. 

Potrebni dokumenti za upis na fakultet:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma završenih osnovnih studija
 • Slike 2 kom. (3x4 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€ u dinarskoj protivvrednosti
 • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din.

Sve informacije možete dobiti u studentskoj službi Fakulteta za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.


UPIS U ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU:

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK: 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA UPIS (svi smerovi):  od 19. avgusta (ponedeljak) do 14. septembra (subota)

UPISNO TESTIRANJE (svi smerovi): 

 • 26. avgusta (ponedeljak) u 11 časova
 • 9. septembra (ponedeljak) u 11 časova
 • 16. septembra (ponedeljak) u 11 časova

UPIS: od 26. AVGUSTA (ponedeljak) do 1. OKTOBRA (utorak)

OTVORENA VRATA za buduće studente i roditelje na FMK-u svake subote od 24. avgusta do 14. septembra od 11-14 časova.

 

JULSKI UPISNI ROK:

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA UPIS (svi smerovi): od 23. aprila do 12. jula

UPISNO TESTIRANJE (svi smerovi): 8., 9. i 12. jula

Digitalne umetnosti
Upisno testiranje traje dva dana:
8. jul, 11.00 časova: test iz opšte kulture i engleskog jezika, portfolio prezentacija
9. jul, 11.00 časova: praktični rad i razgovor sa komisijom

UPIS: od 3. juna do 19. jula  

JUNSKI UPISNI ROK:

UPISNO TESTIRANJE (svi smerovi):  24. juna (ponedeljak) od 10-13 časova i od 14-17 časova,  25. juna (utorak) od 10-13 časova i od 14-17 časova29. juna(subota) od 10-13 časova i od 14-17 časova  

Digitalne umetnosti
Upisno testiranje traje dva dana:
24. jun, 11.00 časova: test iz opšte kulture i engleskog jezika, portfolio prezentacija
25. jun, 11.00 časova: praktični rad i razgovor sa komisijom


POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS NA FAKULTET:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da nisu isti predali na prijemnom ispitu)
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Diploma srednje škole
 • Slike 2 kom. (3x4 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€, po srednjem kursu NBS na dan uplate
  *studenti na smeru Socijalni rad prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS 
 • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din

Tekući računi za uplatu:

Fakultet za medije i komunikacije (smerovi Komunikacije i odnosi sa javnošću, Novinarstvo i medijska produkcija, Digitalne umetnosti): 125-1732145-51
Smer Psihologija: 275-0010220413244-45
Smer Socijalni rad: 160-373372-19

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 

(011) 26-26-474