08.05.2013.
Tribina Laboratorije za psihološka istraživanja: Egotizam pamćenja

Laboratorija za psihološka istraživanja organizuje tribinu na temu Egotizam pamćenja, koju će voditi Iris Žeželj sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Autobiografska sećanja često ne predstavljaju veran zapis prošlih događaja, već njihovu rekonstrukciju. U tom procesu, događaji bivaju modifikovani tako da se uklapaju u sliku o sebi - to uglavnom znači da se sistematski pozitivno menjaju. Ovaj fenomen zovemo egotizmom pamćenja. Serija od šest ogleda osmišljena je da se proveri da li ljudi sistematski precenjuju sopstvena postignuća i postignuća grupa kojima pripadaju i koji faktori podstiču ovu vrstu precenjivanja. Pored toga, istraživali smo da li postoje korelati sklonosti ka precenjivanju prošlih postignuća, pošavši od pretpostavke da su tome skloni bolje adaptirani pojedinci.  Rezultati će biti diskutovani sa stanovišta odnosa motivacije i kognicije, i biće ukazano na njihove praktične implikacije, s obzirom na značaj retrospektivnih izveštaja u psihološkim istraživanjima.

Tribina će biti održana u utorak, 14. maja u 18.30 časova u Sali 9 Fakulteta za medije i komunikacije.  Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI