18.05.2013.
Raspored predavanja profesora Močnika na FMK
Prof. dr Rastko Močnik (Univerzitet u Ljubljani) održaće poslednji blok nastave na master programu Kultura globalnih medija  u sledećim terminima:
  • - sreda, 22. maj od 17h u sali 8
  • - četvrtak, 23. maj od 18h u sali 8.

Konsultacije za studente upisane na kurs "Teoretizacija svetskog horizonta" profesor Močnik će održati u petak, 24. maja, u prepodnevnim i popodnevnim časovima.

Profesor Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope. Profesor je na predmetima „Teorije Diskursa“ i „Epistemologija humanističkih i društvenih nauka“ na  Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija.

U okviru predavanja o novim izazovima koje savremena društveno-politička dešavanja stavljaju pred teoretičare i istraživače društveno-humanističkih nauka, prof. dr Močnik će se osvrnuti na probleme savremene socio-kulturne situacije, načine na koji se ona može opisati, analizirati i teoretizirati sa pozicija društveno-humanističkih nauka, kao i na probleme nove podele rada, antagonizama između vlasnika kapitala i radnika („shareholders against stakeholders“) i socio-kulturne revolucije koja iz nje proizilazi. 

Sva predavanja su otvorena za javnost, pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju. 
OSTALE VESTI