07.10.2013.
Departman za psihologiju FMK na međunarodnom naučnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji

U Novom Sadu će od 11-13. oktobra 2013. biti održan međunarodni naučno–stručni skup "Savremeni trendovi u psihologiji", u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Skup ima za cilj razmenu iskustava i rezultata istraživanja u okviru fundamentalnih i primenjenih oblasti psihologije i srodnih disciplina.  U okviru konferencijskih aktivnosti predviđena su plenarna izlaganja, usmena saopštenja, okrugli stolovi i radionice. Predavačice sa Departmana za psihologiju FMK predstaviće svoje radove zajedno sa kolegama sa Univerziteta u Beogradu:

 • • Korišćenje interneta među mladima u Srbiji: mogućnosti i rizici
  Dobrinka Kuzmanović 
   (Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, Beograd), 
  Dragan Popadić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)
   
 • • Otpor zaposlenih prema promenama u jednom državnom preduzeću pred privatizacijom
  Maja Ćurić 
   (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd), 
  Aleksandra Ivetić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 • • Crte ličnosti i aspekti self-koncepta kao prediktori rizičnih obrazaca ishrane
  Mina Pejić (Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, Beograd)
  Marko Živanović i Sofija Čerović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 • • Efekti misli o smrti na strategije približavanja vlastitoj grupi
  Marija Branković (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd),
  Iris Žeželj (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 

Pozivamo sve zainteresovane studente FMK da prisustvuju skupu, a detaljan program i satnicu možete preuzeti OVDE.

OSTALE VESTI