14.10.2013.
Poziv na tribinu Laboratorije za psihološka istraživanja FMK

Laboratorija za psihološka istraživanja Fakulteta za medije i komunikacije organizuje tribinu na temu:

Latentna struktura socijalnih stavova deriviranih iz rečnika srpskog jezika
Boban Petrović
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Prateći osnovne metodološke principe leksičkog pristupa, u ovom istraživanju je iz Rečnika srpskog jezika Matice srpske  izolovano je 498 termina sa sufiksom –izam, od kojih se, na osnovu procene troje nezavisnih procenjivača, 269 odnose na socijalne stavove. Njihovom konverzijom u upitničke stavke dobijeno je 264 ajtema koji prestavljaju indikatore reprezentativnog uzorka socijalnih stavova deriviranih iz srpskog jezika. Ovako kreiran upitnik zadat je uzorku od 1079 ispitanika (67.7% ženskog pola, prosečne starosti 32 godine, prosečno16 godina školovanja, 65% srpske nacionalnosti). Iz podataka su izolovani 12 socijalnih stavova: religioznost, socijalna dominacija, subjektivna spiritualnost, lični interesi, egalitarizam, autonomija/moralnost, nacionalizam/tradicionalizam, defetizam, evropeizam, decentralizam, (i)racionalizam, i politički aktivizam. Ovi stavovi se grupišu 5 širih i obuhvatnijih dimenzija stavova: tradicionalni izvori autoriteta, lični interesi, racionalna duhovnost, humanizam i egalitarizam. Ovih pet stavova su slični onima koji su izlovani u ranijim istraživanjima (iz engleskog i rumunskog jezika). Rezultati sugerišu da se može pretpostaviti postojanje univerzalne strukture bazičnih socijalnih stavova, ali i da specifični socijalni i istorijski faktori utiču na njihovo formiranje.

Tribina će biti održana u sredu 16. oktobra u 18.30 časova u Sali 8 FMK.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI